در مورد شهرم همین رو بدونید که قدمت زیادی داره و در استان یزد قرار داره (نقشه

نسبت به قدیم ظاهرش عوض شده (مثل همه جا ) ولی هنوز هم بافتی تاریخی داره 


این قدیمی ترین اثر هست و معروف به «نارین قلعه» هست. 


همچنین در بعضی مناطق هنوز می توان بادگیر ها را مشاهده کرد.


شهر من زیباست ...